Laatupolitiikka

Luotettava kumppani

Silvertek Oy:n tärkein tavoite on tuottaa kerralla oikein tehty, laatuvaatimukset täyttävä tuote. Pyrimme täyttämään asiakkaidemme tarpeet ja odotukset ja jopa ylittämään ne. Asiakastyytyväisyyttä ylläpidämme joustavalla palvelulla sekä innovatiivisilla ja laadukkailla toimintatavoilla. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tapaamme johtaa projekteja.

Silvertek Oy tuottaa ja toimittaa asiakkailleen sopimusten ja sovittujen aikataulujen mukaisesti hankkeita, projekteja ja palveluja, joiden korkea laatutaso ovat asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaisia.

Arvostamme sekä henkilökuntamme että yhteistyökumppaneidemme ammattitaitoa, yhteistyökykyä ja ammattitaitoa. Jokainen tuntee oman vastuualueensa ja on sitoutunut noudattamaan sitä. Käytämme ainoastaan hyväksi havaittuja, hyvämaineisia sekä yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitaneita alihankkijoita. Hyvä yhteistyökumppaniverkosto on yhtiömme voimavara, josta haluamme pitää huolta.


Betonirakentaminen

Toimintamme perustuu projektijohtourakointiin. Käytämme aliurakoitsijoita ja materiaalitoimittajia, joista meillä on usean vuoden kokemus ja jotka pystyvät sitoutumaan projektien aika- ja laatutavoitteisiin. 

Tilaajan asettamat sekä yleiset laatukriteerit ohjaavat toimintaamme betoni- ja taitorakenteiden valmistuksessa. Näiden vaatimusten täyttämiseksi yrityksemme laatujärjestelmän rakentaminen on aloitettu ja se tullaan auditoimaan lähitulevaisuudessa.

Maanrakennus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.

Sertifikaatti

Jatkuva kehittäminen on yksi perusperiaatteistamme. Parannamme jatkuvasti tapamme toimia, tuotantomenetelmiä ja henkilökuntamme ammattitaitoa. Seuraamme jatkuvasti alan kehitystä ja reagoimme nopeasti muutoksiin. Jokaisen velvollisuus on tuoda havaitsemansa virheet, laatupoikkeamat ja kehittämistarpeet välittömästi esille, jotta korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti.

Laadunkehittäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Teemme kerralla valmista asiakaslaatua. Toimintamme on standardin ISO 9001 laatujärjestelmävaatimusten ja suuntalinjojen mukaista.

Tuotteet ja yrityksen koko toiminta ovat sopusoinnussa viranomaisten ohjeiden ja lainsäädännön kanssa.

Kunnallistekninen rakentaminen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.